Navigational analysis

4.3.2 Postavení přednemocniční neodkladné péče

Mechanizmem traumatologického plánování uvnitř poskytovatele přednemocniční neodkladné péče je zajišťováno plnění § 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb, o zdravotnické záchranné službě, v platném znění.

Přednemocniční neodkladnou péčí se rozumí péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jeho dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení.

V souladu s § 2 cit. vyhlášky zdravotnická záchranná služba nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí podle písm. f) § 2 přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof a podle písm. g) tohoto paragrafu koordinaci součinnosti s praktickými a žurnálními lékaři lůžkových zdravotnických zařízení a s lékařskou službou první pomoci.

Operační středisko zdravotnické záchranné služby pak podle § 5, odst. (1) cit. vyhlášky nepřetržitě a bezprostředně řídí činnost výjezdových skupin záchranné služby a integruje činnost všech článků přednemocniční neodkladné péče v určené spádové oblasti v nepřetržitém provozu.

V rozsahu § 5, písm. g) pak operační středisko zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného neštěstí nebo katastrofy

  • svolání určených pracovníků;
  • udržuje spojení se všemi zúčastněnými;
  • organizuje rychlý výjezd potřebných sil a prostředků;
  • vyzývá oddělení nemocnic k připravenosti na příjem většího počtu postižených;
  • aktivuje v případě potřeby havarijní plán příslušného území;
  • vyžaduje součinnost zdravotnických zařízení, policie, hasičských záchranných sborů;
  • vyhodnocuje všechny související informace, zabezpečuje jejich předání a realizaci potřebných opatření.

V rozsahu § 5, písm. b) pak ukládá po vyhodnocení výzvy podle stupně naléhavosti a konkrétní provozní situace úkoly jednotlivým výjezdovým skupinám záchranné služby, popřípadě žurnálním nebo praktickým lékařům, lékařské službě první pomoci nebo dopravní zdravotnické službě (které jsou trvalou zálohou zdravotnické záchranné služby).

 
 

powered by sirdik