Navigational analysis

2.2.5 Kapacity mobilizované teritoriální zdravotnické služby Armády České republiky
V případě vyhlášení mobilizace dochází k zásadním změnám u příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem obrany České republiky – vojenské nemocnice a vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VOLAREZA) přecházejí na rozpočtový způsob hospodaření a jejich kapacity se blokují pro potřeby nasazených vojsk. U vojenských nemocnic www.uvn.cz, www.vnol.cz, www.vnbrno.cz se rozšiřuje lůžková kapacita na cca 1.600, všechna zařízení VOLAREZY jsou připravena plnit úkoly rehabilitačních pracovišť. Kapacita lázeňských zařízení je 830 lůžek a dalších 1.660 lůžek je v ostatních zařízeních, která by pracovala jako odloučená rehabilitační oddělení vojenských nemocnic.
 
 

powered by sirdik