Navigational analysis

2.2.2 Zdravotnické prostředky Armády České republiky

Výstavbou profesionálních praporních obvazišť a dvou polních nemocnic (celkem 70 až 100 lůžek podle charakteru operace) vytvořila Vojenská zdravotnická služba součásti léčebně odsunového systému schopné zabezpečit příslušníky Armády České republiky, případně spojenecké vojáky, ve společných operacích mimo článek 5 Washingtonské smlouvy, stejně jako v operacích humanitárních a záchranných.

Pro tyto operace s maximální vojenskou ambicí brigádního uskupení se rozvíjí léčebně odsunový systém Armády České republiky do úrovně poskytované péče Role 2 (život, funkce a končetiny zachraňující chirurgie)(maximální vojenskou ambicí pro tyto operace je brigádní uskupení). V případě konfliktu takového rozsahu, kdy bude ohrožena svrchovanost a územní celistvost České republiky, bude hlavním příspěvkem za Českou republiku podíl na vytvoření divizního úkolového uskupení. Nasazení tohoto rozsahu si však již vyžádá vyhlášení plné mobilizace. Pro Vojenskou zdravotnickou službu taková situace znamená potřebu nejenom kvantitativního, ale i kvalitativního rozšíření nasazovaného léčebně odsunového systému. Mobilizační potřeba Vojenské zdravotnické služby byla zredukována na výstavbu 11 polních léčebných zdravotnických zařízení (7x Role 2 a 3x Role 3 (Role 3 je určena k poskytování sekundární zdravotní péče, která je prováděna v rozvinuté polní nemocnici se všemi prvky nezbytnými pro její podporu. Zahrnuta je rada klinických odborností podle typu operace, včetně primární chirurgie a stanovování diagnózy)), 1x Polní infekční nemocnice s celkovou kapacitou 980 lůžek. Potřeba lůžek v těchto zařízeních byla ve srovnání s rokem 1995 snížena na 3,5 % plánovaných počtů.

 
 

powered by sirdik